353

KIERUNEK: POŁOŻNICTWO

Studia Pierwszego Stopnia Niestacjonarne

(Pomostowe) 2 - semestralne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pilegniarek i położnych posiadających świadecto dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej.

Kształcenie zawodowe Położnych w ramach studiów pomostowych jest współfinansowane  z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki 

Uchwałą Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej nr 398/2009 z dnia 21.05.2009 roku WSM w Sosnowcu uzyskała Akredytację na kierunek POŁOŻNICTWO
Uczelnia wystąpiła z wnioskiem o dotację Unii Europejskiej

Studia Pierwszego Stopnia Niestacjonarne

(Pomostowe) 2 - semestralne

 

I WYMAGANIA OGÓLNE

Studia zawodowe uzupełniające niestacjonarne na kierunku położnictwo trwają 2 semestry. Zakłada się, że globalny wymiar zajęć dydaktycznych w czasie studiów wynosi 1086 godzin,  w tym 10 godzin kształcenia ogólnego, 180 godz. kształcenia podstawowego i 896 godzin kształcenia kierunkowego. Na szkolenie praktyczne przeznaczono tj. 696 godzin , oraz 390 godzin kształcenia teoretycznego.

 

II   SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów zawodowych na kierunku położnictwo otrzymuje tytuł zawodowy licencjata położnictwa.

Absolwent powinien być przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej. Rolę położnej wyznaczają funkcje, w ramach których absolwent powinien być przygotowany do:

1. Świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzanie nią przez:

 • rozpoznawanie potrzeb jednostki, grupy lub zbiorowości oraz określenie zasobów niezbędnych i dostępnych do ich zaspokojenia,
 • planowanie i realizowanie opieki położniczej, z uwzględnieniem metody procesu pielęgnowania i priorytetów opieki, 
 • realizowanie opieki przedporodowej, śródporodowej i poporodowej
 • prowadzenie porodu fizjologicznego
 • planowanie i realizacje opieki nad noworodkiem
 • wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych
 • i rehabilitacyjnych w pionie ginekologiczno - położniczym zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • pomoc jednostce, rodzinie w osiąganiu zdrowia i niezależności w chorobie lub niepełnosprawności  przez zapewnienie udziału we wszystkich formach opieki i samoopieki,
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
 • współpracę z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie,
 • organizowanie i podtrzymywanie bezpiecznego środowiska opieki i pracy,
 • dokumentowanie wszystkich etapów procesu pielęgnowania i wykorzystywanie tych informacji do oceny świadczonej opieki.

2. Promocji i edukacji zdrowotnej w pionie ginekologiczno - położniczym przez:

 • ocenę indywidualnej wiedzy i umiejętności w zakresie chorób kobiecych,
 • profilaktyki schorzeń okresu ciąży, porodu i połogu
 • wspieranie jednostki, rodziny, grupy społecznej w prowadzeniu zdrowego stylu życia,
 • uczenie jednostki, rodziny, grupy społecznej zachowania i przywracania zdrowia,
 • uczestniczenie w zdrowotnych kampaniach edukacyjnych dotyczących schorzeń nowotworowych narządu rodnego i sutka.

3. Działania w roli ucZestnika zespołu opieki zdrowotnej przez:

 • współpracę z jednostką , rodziną i innymi uczestnikami zespołu w planowaniu i realizowaniu usług zdrowotnych,
 • współpracę z innymi uczestnikami zespołu na rzecz zachowania bezpiecznego środowiska opieki i pracy zespołowej,
 • komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną oraz z innymi uczestnikami zespołu.

4. Rozwoju praktyki położniczej, krytycznego myślenia i badań naukowych:

 • stosowanie w praktyce aktualnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, społecznych, teorii położnictwa, regulacji prawnych zawodu i opieki zdrowotnej,
 • wdrażanie uznanych wyników badań naukowych do opieki położniczej,
 • uczestniczenie w badaniach naukowych w celu poszerzenia wiedzy położniczej.

 

III GRUPY PRZEDMIOTÓW I OBCIĄŻENIA GODZINOWE

 

A

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

10

B

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

180

C

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

896, w tym:

zajęcia teoretyczne

390

zajęcia praktyczne

96

praktyki zawodowe

600

RAZEM:

1086

                                                                                                   

ZAJĘCIA  PRAKTYCZNE  I  PRAKTYKI  ZAWODOWE

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w zakładach opieki zdrowotnej oraz placówkach nauczania i wychowania. Obejmują kształcenie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do uzyskania kwalifikacji zawodowych.

PRZEDMIOTY W GRUPACH I MINIMALNE OBCIĄŻENIE GODZINOWE

 

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

10

1.Techniki informacyjne

10

B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

180

1. Anatomia

15

2. Fizjologia

15

3. Patologia

15

4. Embriologia i genetyka

15

5. Badanie fizykalne

25

6. Biochemia i biofizyką

10

7. Mikrobiologia i parazytologią

10

8. Zdrowie publiczne

15

9. Farmakologia

10

10. Radiologia

10

11. Psychologia

10

12. Socjologia

10

13. Pedagogika

10

14. Prawo

10

                                                         

        C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE                                                                                             896

Lp.

Przedmiot kierunkowy

Zajęcia teoretyczne

Zajęcia praktyczne

Praktyki zawodowe

1.

Filozofia i etyka zawodu położnej

10

2.

Podstawy opieki położniczej

15

20

80

3.

Techniki położnicze i prowadzenie porodu

10

40

40

4.

Promocja zdrowia

10

20

5.

Podstawowa opieka zdrowotna:

10

5

40

6.

Położnictwo i opieka położnicza

10

6

80

7.

Ginekologia i opieka ginekologiczna

10

80

8.

Neonatologia i opieka neonatologiczna

10

40

9.

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

10

40

10.

Choroby wewnętrzne

10

40

11.

Chirurgia

10

40

12.

Psychiatria

10

40

13.

Anestezjologia i stany zagrożenia życia

10

40

14.

Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii

10

5

40

 15.

 Dietetyka

10

 16.

 Ratownictwo medyczne

 10

17.

Badania w położnictwie

20

18.

Zakażenia szpitalne, język migowy, promocja zdrowia psychicznego

15

Razem

200

96

600

kierunki baner

BEZPŁATNE STUDIA

STUDIA MGR

baner glowna

Logowanie

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

20140528 nauka to wolnosc baner int-04

campus 2014 ministerstwo szkolnictwa

ministerstwo zdrowia

portal pielegniarek

pomostowe

pogotowie

szpital sosnowiec

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie dlatego na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.